Trafik Kazası Manevi Tazminat

Trafik Kazası Manevi Tazminat

Trafik kazası manevi tazminat talebi bir trafik kazası sonrasında yaşanan acı ve elemin giderilmesi amacıyla ödenmektedir. Tazminat talebinin niteliği ve kimler tarafından talep edilebileceği, zarar görenin durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterir. Bu çerçevede ölümlü trafik kazaları ile yaralanmalı trafik kazalarında durum birbirinden farklıdır.

Trafik kazaları ile alakalı bir ölümün gerçekleşmesi durumunda kazada ölen kişinin yakınlarına tazminat ödemesi yapılır. Ölen kişinin yakınlarının duyduğu acı ve elemi gidermek adına ödenen tazminatta en yakın akrabalar, çocuklar ve eş dava açma hakkına sahiptir. Peki, trafik kazasında ölüm değil de yaralanma söz konusu olduğunda ne olur?

Trafik kazasında kusuru daha az olan tarafın yaralanması yine bir manevi tazminat talebi doğuracaktır. Ancak burada tazminatı talep edecek olan taraf kazaya karışan ve mağdur olan kişidir. Mağdurun varlığı ortadan kalkmadığından yakınlarının herhangi bir dava açması söz konusu olmayacaktır.

Trafik Kazası Manevi Tazminat Talebi Süresi

Trafikte gerçekleşen bir kazanın kişi veya kişilerce manevi tazminata konu edilmesi ile alakalı Ceza Kanunu’nda hak düşürücü süreler belirlenmiştir. Bu çerçevede trafik kazasında meydana gelmiş bir ölüm varsa manevi tazminat talep edebilme süresi 15 yıldır. Yani kaza tarihinden başlayarak talebi oluşturacak olan kimselere 15 yıllık hak düşürücü süre tanınır. Yaralının olduğu trafik kazalarında ise hak düşürücü süre 8 yıldır.

Trafik Kazasından Kaynaklanan Manevi Tazminatı Kim Öder?

Bir trafik kazası sonrasında meydana gelen kayıpların tazmin edilmesi adına Manevi Tazminat Davası açılabilmektedir. Maddi Tazminat konusundan farklı olarak kişinin yaşadığı acı ve elemi karşılamak adına açılmaktadır. Bu davada sorumlu olan taraf araç sürücüsü ve araç sahibidir.

Trafik sigorta  şirketlerinin manevi tazminattan kaynaklanan sorumlulukları yoktur. Kasko şirketlerinin sorumluluğu ise İMMS poliçesinde belirtilmişse ortaya çıkar . Kasko yaptırırken göz ardı edilmeyecek bir husustur. Böylelikle daha hukuksal bir yaklaşım benimsenmesi gerekmektedir. O halde yapılması gereken öncelikle hukuku iyi bilen ile iş birliğinin sürdürülmesidir. Ayrıca  kaliteli bir destek alınarak hakların korunması gerekmektedir.

Siz de trafik kazasından kaynaklanan problemleri ortadan kaldırmak adına bizimle iletişime geçerek destek alabilirsiniz.