Hasar Fark Tazminatı Nedir?

Hasar Fark Tazminatı Nedir?

Hasar fark tazminatı hasar farkı bedeli olarak da bilinen bir kavramdır. Kaza geçiren araçta oluşan teknik hasarın giderilmesi adına yapılan onarım masraflarının ödenmesidir. Bu çerçevede aracın kaza nedeniyle zarar gören parçalarının değiştirilmesi ya da tamir edilmesi durumunda ortaya çıkan masraf karşılanmak durumundadır. Bu masrafın karşılanması sigorta şirketlerinin uygulamaları çerçevesinde titiz bir şekilde düzenlenmektedir.

Hasar Fark Bedeli Nedir?

Trafik kazası sonrasında meydana gelen problemin ortadan kaldırılmasında sigorta şirketlerinin sorumluluğu fazladır. Bu aşamada sigorta şirketi hasarın karşılanması adına ödeme yapabileceği gibi tamiri de üstlenmektedir. Hasar fark tazminatı düşünüldüğünde sigorta şirketi hasarı gidererek aracın eski haline getirilmesinde rol oynar. Ancak tamirin yapılması aşamasında aracın eski özelliklerine uygun tamir yapılması gerekmektedir.

Hasar fark bedeli ödemesi yapılacağı durumda sigorta şirketinin hakkaniyet ilkesini gözetmesi gerekmektedir. Sigortalı ve zarar görenin haklarının olumsuz etkilenmemesi adına hareket edilmesi gerekirken aracın da mutlaka eski ve çalışır halinde gelmesi şarttır. Aksi takdirde hasar fark tazminatı ödemesi olmadı sayılmayacaktır.

Hasar fark tazminat ödemesi yapacak olan sigorta şirketi parça değişimi ve tamiri aşamasında titiz olmak durumundadır. Özellikle de değişecek ya da tamir edilecek olan parçanın orijinal olmasına dikkat edilmelidir. Orijinali tedarik edilemeyen parçaların muadillerle karşılanması şarttır. Bir başka ifadeyle hasar farkı tazminatı ödenmelidir.

Tazminat Sonrası Değer Artışı Olur mu?

Bir trafik kazası sonrasında aracın zarar görmesi onarımının yapılması şarttır. Ancak bazı hallerde aracın onarımı ya da parça değişiminin yapılması araçta bir değer artışının gündeme gelmesine neden olabilmektedir. Özellikle de parçanın orijinalinin yaratacağı değer artışı tazminat miktarından düşürülemez.

Trafik Sigortası kapsamında parça tedarik ve değişiminin söz konusu olmadığı haller de vardır. Bu durumda tamir yerine fark tazminatı ödemesi yapılmasına da karar kılınabilmektedir. Böylelikle tamirin yapılmaması nedeniyle ortaya çıkan hasar farkı karşılanmalıdır. Sigortalı ve hasar gören arasındaki ilişkinin düzenlenmesinde önemli bir rolü olan hasar fark tazminatı seçimlik bir hak olarak sunulabilmektedir. Burada amaç hasarın karşılanması ve taraflar arasındaki ilişkinin güvenilir bir şekilde sonuca bağlanmasıdır. Hasar fark tazminat ödemesi yapılması ve diğer bütün konularla alakalı bizimle iletişime geçebilirsiniz.